ابوبکر احمد بن محمد مقری تمیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن محمد مقری تمیمی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم و پنجم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن محمّد بن احمد بن حارث تمیمی اصفهانی مقری ادیب، از محدّثین قرن چهارم و پنجم هجری است. در سال ۳۴۹ق در اصفهان متولّد شد، و در ربیع‌الاوّل سال ۴۳۰ به نیشابور رفت، و در آن شهر وفات یافت، و در مقبره «شاهنبر» پهلوی ابواسحاق اُرموی مدفون گردید. ابوعلی جامع بن حسن بن علی بیهقی از او حدیث شنیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۵۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۲.    جعبه ابزار