ابوبکر بن حداد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر بن حداد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبکر بن حداد کتانی، اِبْن‌ِ حَدّاد، ابوبکر محمد بن‌ احمد بن‌ محمد بن‌ جعفر کِتانی‌ مصری‌ (۲۶۴-۳۴۴ق‌/۸۷۸ - ۹۵۵م‌)، فقیه‌ و قاضی‌ شافعی‌
ابوبکر بن حداد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار