ابوبکر سجستانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر سجستانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبکر محمد بن عزیر سجستانی، ابوبَکْرِ سِجِسْتانی، محمد بن عزیر (د ح۳۳۰ق/۹۴۲م)، مفسر، ادیب و مؤلف در زمینۀ غریب القرآن
ابوبکر عبداللّه بن سلیمان سجستانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار