ابوبکر طهرانی اصفهانی (مورخ)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر طهرانی اصفهانی، از دانشمندان و مورّخین قرن نهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر طهرانی اصفهانی، از دانشمندان و مورّخین قرن نهم هجری است. او از اهالی قریه طهران (تیران و آهنگران) اصفهان است. از منشیان دربار شاهرخ گورکانی بوده، و پس از وفات او در سال ۸۵۰ق به سلطان محمّد بن بایسنغر پیوسته، و پس از فتح اصفهان به دست جهانشاه قره قویونلو در سال ۸۵۶ق نزد پسرش محمّدی میرزا رفته، و همراه او به دامغان رفت، و در آن جا عقدنامه صلح جهانشاه با ابوسعید پادشاه ترکستان را انشاء نمود. ابوبکر طهرانی در سال ۸۷۳ به دعوت اوزون حسن پادشاه آق قویونلو به تبریز رفته، و به خدمت او درآمد، و به دستور او تدریس در مدرسه غیاثیّه را بر عهده گرفت. پس از مدّتی از تدریس در آن مدرسه معاف، و مامور به تالیف کتابی در باب وقایع عصر گردید، و کتاب تاریخ دیار بکریّه را تالیف نمود. نسخه اصل این کتاب در بصره نزد وکیل محمّد امین موجود بوده، و به چاپ نیز رسیده است. ابوبکر طهرانی تا سال ۸۸۲ق در قید حیات بوده، و نواده اش مولانا شاه محمود بن شمس الدّین بن ابوبکر طهرانی در سال ۹۰۴ق وزیر محمّدی میرزا بوده است.
[۱] روملو، حسن، احسن التّواریخ، تعلیقات، ج۲، ص۷۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. روملو، حسن، احسن التّواریخ، تعلیقات، ج۲، ص۷۶۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۳۸.    جعبه ابزار