ابوبکر عبداللّه بن محمد تمیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر عبداللّه بن محمد تمیمی اصفهانی، از فقهاء و محدّثان قرن ششم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

قاضی ابوبکر عبداللّه بن محمّد تمیمی اصفهانی، از فقهاء و محدّثان قرن ششم هجری در اصفهان بوده است. ابوعلی حسن بن حسین بن جعفر خطیب دینارآبادی از او روایت می‌کند.
[۱] رکن زاده، محمدحسین، دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج۱، ص۱۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رکن زاده، محمدحسین، دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج۱، ص۱۵۶.
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۵۴۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۵۶.    


جعبه ابزار