ابوبکر عبداللّه بن محمد شهمردان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر عبداللّه بن محمد شهمردان اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر عبداللّه بن محمّد بن شهمردان اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.
او صاحب تفسیر بوده و بعد از سال ۳۴۰ق وفات یافته است. وی از طاهر بن اسماعیل خَثعَمی روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۸۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۵۰.    


جعبه ابزار