ابوبکر عبداللّه بن محمد نعمان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر عبداللّه بن محمد نعمان اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر عبداللّه بن محمّد بن نعمان اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.
وی از ابونعیم فضل بن دکین روایت می‌کند و ابوبکر بن قباب (ابی فورک) از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۶۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۵۶.    


جعبه ابزار