ابوبکر محمد اصفهانی (ابها‌م‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌داوود ابوبکر محمد بن داوود اصفهانی، فقیه، محدّث، ادیب، شاعر قرن سوم هجری و امام مذهب ظاهریه
ابن‌ریذه ابوبکر محمد بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوبکر محمد بن ثابت خجندی اصفهانی، ابوبکر محمّد بن ثابت بن حسن خجندی، از علماء و فقهای مشهور شافعیان و نخستین شخص از خاندان خجندی
ابوبکر محمد بن عبداللطیف خجندی اصفهانی، محمّد بن عبداللطّیف بن محمّد بن ثابت، مردی فقیه، خطیب، ادیب، شاعر و یکی از بزرگان آل خجند اصفهان در قرن ششم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار