ابوبکر محمد خجندی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر محمد خجندی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبکر محمد بن ثابت خجندی اصفهانی، ابوبکر محمّد بن ثابت بن حسن خجندی، از علماء و فقهای مشهور شافعیان و نخستین شخص از خاندان خجندی
ابوبکر محمد بن عبداللطیف خجندی اصفهانی، محمّد بن عبداللطّیف بن محمّد بن ثابت، مردی فقیه، خطیب، ادیب، شاعر و یکی از بزرگان آل خجند اصفهان در قرن ششم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار