ابوبیهس هیصم بن جابر ضبعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبیهس هیصم بن جابر ضبعی
نسب‌شناسی
نام ابوبیهس هیصم بن جابر
قبیله قبیله بنی سعد بن ضبیعه
ولادت/وفات
تاریخ وفات سال ۹۴ قمری
شهر وفات مدینه
علت وفات کشته شده توسط عثمان بن حیّان
اطلاعات مذهبی
دین اسلام
فعالیت‌ها
مهمترین منصب رهبر یکی از فرقه‌های خوارج (بیهسیه)

ابوبیهس هیصم بن جابر، از قبیله بنی سعد بن ضبیعه و رهبر یکی از فرقه‌های خوارج بود. او سرانجام به سال ۹۴ قمری توسط عثمان بن حیّان در مدینه کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبیهس، هیصم بن جابر، از قبیله بنی سعد بن ضبیعه، پیشوای یکی از فرقه‌های خوارج موسوم به بیهسیه (منسوب به ابوبیهس) است. او نخست با نافع بن ازرق بود، سپس از وی جدا شد.
پیروان فرقه بیهسیه مسلمانانی را که از آرا و نظریات ایشان پیروی نمی‌کنند، تکفیر می‌نمایند، اما زندگی، ازدواج و ارث بردن از آنان را روا می‌شمارند. پیروان این فرقه با استناد به آیه‌ای از قرآن ادعا می‌کنند که هیچ چیز حرام نیست، مگر این‌که در شریعت به آن تصریح شده باشد. حجاج بن یوسف به تعقیب ابوبیهس پرداخت و او از عراق به مدینه گریخت، ولی در آن‌جا کارگزار مدینه عثمان بن حیّان وی را به فجیع‌ترین صورت کشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، ج۱، ص۱۴۴.    
۲. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۸، ص۱۰۵.    
۳. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۸، ص۹۷.    
۴. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۴، ص۱۴۵.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۶۵.

جعبه ابزار