ابوتراب اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوتراب اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرزا ابوتراب تراب اصفهانی، متخلص به غبار و تراب (مقـ ۱۱۴۳ق/۱۷۳۰م)، از پارسی‌سرایان هند در دورۀ عالمگیر
ملا ابوتراب اصفهانی، از علما و فقهای اصفهان و هم‌دوره ملاّمحمّدباقر مجلسی
ابوتراب بروجردی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
ابوتراب بن عبدالمهدی نفیسی اصفهانی، از اطبای حاذق و معاصر اصفهان
ابوتراب بن علی‌محمد زاهدی اصفهانی، از علمای سلسله مشایخ بیدآباد اصفهان در قرن چهارده هجری
ابوتراب بن محمدجعفر کلباسی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن سیزده و چهارده هجری
ابوتراب بن محمدعلی اصفهانی، از شعرای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
ابوتراب بن ملاعلی زفره‌ای اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
ابوتراب حجاب اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در زمان نادرشاه افشار
ابوتراب خادم اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان
ابوتراب هرندی اصفهانی، از سلسله نحوی‌های هرند و ساکن اصفهان
ابوتراب همدانی بختیاری اصفهانی، از شعرا و نویسندگان معاصر اصفهان
ابوتراب بن ابوطالب ثقةالاسلام نائینی، از فضلا و علمای دوران مشروطیت در اصفهان
ابوتراب بن خواجه‌علی فرقتی جوشقانی کاشانی، از شعرا و ادبای اصفهان در زمان شاه عبّاس اوّل
سیدابوتراب بن حسن حسینی ملکی اصفهانی، عالم و فاضل قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدابوتراب بن سیدمحمد موسوی اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن سیزدهم هجری
سیدابوتراب بن سیدمهدی درچه‌ای اصفهانی، از علما و فضلای قرن چهارده هجری در اصفهان
سیدابوتراب بن مرتضی خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از بزرگان سلسله خلیفه‌سلطانی در قرن دوازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار