ابوجعفر احمد بن جعفر سمسار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن جعفر سمسار اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن جعفر بن معبد سمسار، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از احمد بن عصام، احمد بن مهدی، ابی بکر بن نعمان، عبید غزال و یعقوب بن یعقوب روایت می‌کند، و حافظ ابونعیم اصفهانی از او نقل حدیث نموده است. احمد سمسار در ۳۴۶ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۴۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۴.    جعبه ابزار