ابوجعفر احمد بن شاهین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن شاهین اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن شاهین بن سَبُخت، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری و کثیرالحدیث بوده، و در سال ۲۸۶ق وفات نموده است. وی از سلمه، لوین، ابومسعود و ابان بن خصیب روایت می‌کند، و احمد بن اسحاق از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۸.    


جعبه ابزار