ابوجعفر احمد بن علی غزال اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن علی غزال اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن علی غزال، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از سلمه روایت می‌کند، و علیّ بن محمّد بن ابراهیم بن شاذویه بَیِّع از او نقل حدیث کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۳۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۹.    جعبه ابزار