ابوجعفر احمد بن محمد عباسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن محمد عباسی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن محمّد بن عبدالعزیز عبّاسی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است. او نقیب‌ هاشمییّن بوده، و ابن عماد حنبلی و شمس‌الدین ذهبی او را با این عبارت ستوده است: «کان صالحاً متواضعاً فاضلاً مسنداً». در بغداد و اصفهان حدیث روایت نموده، و در سال ۵۵۴ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، العبر فی خبر من غبر، ج۳، ص۲۲.    
۲. ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۶، ص۲۸۳.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۶.    جعبه ابزار