ابوجعفر احمد بن محمد محدث اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن محمّد بن ابی خالد اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری است. وی در نیشابور ساکن بوده، و در جمادی‌الآخر سال ۳۰۳ق وفات یافته، و در مقبره باب معمر نیشابور دفن شده است.
[۱] فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۴۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۰.    جعبه ابزار