ابوجعفر محمد بن حسن قمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر محمد بن حسن قمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوجعفر محمد بن حسن صفار قمی، از محدثان بلند مرتبه امامی مذهب و از هم عصران و یاران امام حسن عسکری (علیه‌السلام)
ابن‌ولید ابوجعفر محمد بن حسن قمی، محدث و فقیه امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار