ابوجعفر محمد بن حسین ابهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر محمد بن حسین ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهانی‌الاصل قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر محمّد بن حسین بن ابراهیم بن زیاد بن عجلان ابهری اصفهانی معروف به «ابوالشّیخ»، از محدّثین قرن سوم هجری بوده است. در بغداد ساکن بوده، و همان جا در سال ۲۸۶ق وفات یافته است. از حسن بن محمّد بن اسید ابهری، محمّد بن موسی حروثی، ابوبکر اثرم و حسن بن محمّد زعفرانی روایت می‌نمود، و ابوبکرمحمّد بن عبداللّه شافعی از او استماع حدیث نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۲۸.    
۲. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۱، ص۱۰۶.    
۳. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۴.    
۴. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۳، ص۲۹۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۹.    


جعبه ابزار