ابوحاتم یعقوب بن حبیب اباضی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحاتم یعقوب بن حبیب اباضی، از رهبران خوارج اباضیه بود که برعلیه عباسیان شورید و بر طرابلس چیره شده و آن جا را مقر خود قرار داد. او سرانجام به سال ۱۵۵ ق در نبرد با یزید بن حاتم مهلّبی کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحاتم، یعقوب بن حبیب مغیلی اباضی، پیشوای اباضیان، در مغرب که بربرهای اباضی را فرماندهی کرد بر طرابلس چیره شده و آن جا را مقر خود قرار داد. وی در سال ۱۵۴ ق در شورش عمومی که توسط بربرها علیه حاکم عباسی افریقا، یعنی عمر بن حفص، ملقّب به «هزار مرد» برپا شد، شرکت و قیروان را محاصره کرد. در سال ۱۵۴ ق پس از جنگی که منجر به قتل عمر بن حفص شد، قیروان را به تصرف درآورد. منصور خلیفه عباسی، لشکری را به فرماندهی یزید بن حاتم مهلّبی بدان جا گسیل داشت. هنگامی که ابوحاتم از آمدن یزید بن حاتم مطلع شد، با جمعی از بربرها به سوی او روان شد. در جنگی که در شرق کوه نفوسه میان آنها درگرفت، لشکر ابوحاتم شکست خورده و گروه زیادی از آنان کشته شدند. ابوحاتم نیز جزو کشتگان بود. او در کوه نفوسه دفن شد و مقبره اش در آن جا مشهور است.
[۴] دبوز، محمدعلی، تاریخ المغرب الکبیر، ج۳، ص۵۸ به بعد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۸، ص۱۹۷.    
۲. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الملوک الاندلس و المغرب، ص۷۸.    
۳. ناصری، احمد بن خالد، الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصی، ج۱، ص۱۸۷.    
۴. دبوز، محمدعلی، تاریخ المغرب الکبیر، ج۳، ص۵۸ به بعد.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۷۵.

جعبه ابزار