ابوحامد احمد بن جعفر اشعری ملحمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحامد احمد بن جعفر اشعری ملحمی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحامد احمد بن جعفر بن محمّد بن سعید اشعری ملحمی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان بوده است. وی بیش از ده سفر به عراق کرده، و آخرین سفر او در سال ۲۹۷ق بوده است. از برخی از محدّثان اصفهان حدیث نقل می‌کند. حافظ ابوالشّیخ اصفهانی او را از ضعفاء دانسته است. وی در ماه رجب ۳۱۳ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۲۸.    
۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۴، ص۲۸۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۳.    جعبه ابزار