ابوحامد احمد بن حسین کرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحامد احمد بن حسین کرانی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحامد احمد بن حسین بن علی سمسار، از محدّثین قرن چهارم هجری است. وی ساکن محلّه ماجشون در کرّان اصفهان، و در صنف فرش‌فروشان (انماط) بوده است. وی از احمد بن محمّد بن سکن بغدادی روایت می‌کند، و حافظ ابونعیم اصفهانی از او نقل حدیث می‌نماید.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۳.


فایده لغوی

[ویرایش]

«انماط» جمع نمط به معنی فرش و بساط، و انماطی به معنی فرش‌فروش است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۰.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۵.    جعبه ابزار