ابوحامد احمد بن محمد خرجانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحامد احمد بن محمد خرجانی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحامد احمد بن محمّد بن حسین بن ابراهیم خُرجانی اصفهانی، از محدّثان اصفهان و اهل محلّه «خُرجان» بود، و از عبدان و ابن زهیر و دیگران روایت نمود، بعد از سال ۳۷۰ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۵۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۰.    


جعبه ابزار