ابوحمزه مختار بن عوف ازدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحمزه مختار بن عوف ازدی، یکی از پیروان مذهب اباضیه بود که بر علیه مروان بن محمد شورید و سرانجام به سال ۱۳۰ ق در جنگ با عبدالملک بن عطیّه سعدی کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحمزه، مختار بن عوف بن سلیمان بن مالک ازدی سلیمی بصری، که مذهب اباضیان را برگرفت، به مکه رفت و مردم را به شورش علیه مروان بن محمد دعوت کرد. این دعوت ادامه داشت تا این‌که در سال ۱۲۷ ق با عبدالله بن یحیای کندی، معروف به طالب الحق ملاقات کرد. آن‌گاه همراه او به «حضرموت» رفت و با او به عنوان خلیفه بیعت کرد. پس از آن به‌سوی شام رفت تا با مروان بن محمد نبرد کند. در راه بر مکه مستولی شد و تمام مردم آن‌جا از او اطاعت کردند. پس از نبرد با والی مدینه در «نبرد قدید» به زور وارد مدینه شد و مدتی کوتاه را در آن‌جا گذراند. سپس پیش‌روی خود را به‌سوی شام ادامه داد. مروان بن محمد، عبدالملک بن عطیّه سعدی را برای نبرد با او فرستاد. آنان در سال ۱۳۰ ق در وادی القری با یک‌دیگر روبه‌رو شدند و در نبردی که بین دو طرف روی داد، ابوحمزه مجبور به فرار به مکه شد، ولی ابن عطیّه سعدی او را دنبال کرد. میان آنان نبردی روی داد که به کشته شدن ابوحمزه انجامید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۷، ص۱۹۲.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۳۴۸.    
۳. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۱۰، ص۴۰.    
۴. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۳۵۱.    
۵. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ج۳، ص۲۱۰.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۳۲.

جعبه ابزار