ابوحمزه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحمزه ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوحمزه ثمالی، راوی، محدّث و مفسر امامی قرن دوم و از اصحاب امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم (علیهم‌السلام)
ابوحمزه بغدادی، ابوحمزه محمد بن ابراهیم بزاز بغدادی، از صوفیان قرن سوم
ابوحمزه خراسانی، اَبوحَمْزه خُراسانی (د ۲۹۰ق/ ۹۰۳م)، از مشایخ صوفیه خراسان
جمال‌الدین ابوحمزه احمد بن عمر آل‌قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار