ابوخالد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوخالد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوخالد کابلی، ابوخالد کابلی، وردان ملقب به کنکر، از رجال شیعی سده اول هجری قمری و از اصحاب امام سجاد (علیه‌السلام)
ابوخالد واسطی، عمرو بن خالد قرشی، از اصحاب خاص زیدبن علی (علیهماالسلام) و گردآوردنده کهن‌ترین مجامع فقهی و حدیثی در مذهب زیدی
ابو خالد یزید بن عمر، از قبیلۀ بنی‌فزاره و خاندان بزرگ و جوان‌مرد، اهل شام و خطیب ماهر و شاعری توانا و دارای جثۀ تنومند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار