ابوزرعه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزرعه ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوزرعه نصری دمشقی، اَبوزُرعه، عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان بن عمرو نصری دمشقی (د ۲۸۱ق/ ۸۹۴م)، مورخ و محدث
ابوزرعه رازی، اَبوزُرعِه رازی، عبیدالله بن عبدالکریم بن یزید بن فروخ (۲۰۰ـ ۲۶۴ق/ ۸۱۶ ـ ۸۷۸م)، از محدثان و رجال شناسان بزرگ اهل سنت
ابوزرعه جرجانی، ابوزرعه جرجانی (وف ۳۹۰ ق)، حافظ، محدث و نسابه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار