ابوزید احمد بن محمد ابهری مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزید احمد بن محمد ابهری مدینی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوزید احمد بن محمّد بن علیّ بن عبداللّه بن محمّد بن احمد بن عمرو ابهری مدینی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری است. از ابوبکر محمّد بن ابراهیم مقری و ابی سهل مرزبان بن محمّد بن مرزبان ابهری نقل احادیث نموده است. محمّد بن اسحاق بن منده و ابوبکر محمّد بن احمد بن حسن بن فادار ابهری از او روایت می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۸.    جعبه ابزار