ابوزید بن ابی‌القاسم اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزید بن ابی‌القاسم اصفهانی، از شعرای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوزید بن ابی القاسم بن ابی طالب، از شعرای اصفهان است. وی به عربی شعر می‌سروده، و معاصر با مافرّوخی بوده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۴.    جعبه ابزار