ابوزید بن سعد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزید بن سعد اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوزید بن سعد، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری بوده، و مافرّوخی او را در ردیف دانشمندان فلسفه، ریاضیّات، طبّ و نجوم آورده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۴.    جعبه ابزار