ابوزید بن علی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزید بن علی اصفهانی، از ادبای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوزید بن علیّ بن قاسم، از ادبای اصفهان است. مافرّوخی او را از دانشمندان متقدّم صرف و نحو و لغت و انشاء دانسته است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۴.    جعبه ابزار