ابوسعد احمد بن محمد ارجانی جلکی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعد احمد بن محمد ارجانی جلکی اصفهانی، از محدّثین ساکن اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد احمد بن محمّد بن ابی نصر ضریر ارجانی جلکی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری، در اصفهان ساکن بوده، از فاطمه جوزدانی حدیث شنیده، و در ربیع‌الاوّل ۶۰۶ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۱۴۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۱.    جعبه ابزار