ابوسعد بن عبدالوهاب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعد بن عبدالوهاب اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد بن عبدالوهاب، از محدّثین اصفهان است، و مافرّوخی او را از دانشمندان متقدّم بر عصر خویش برشمرده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۵.    جعبه ابزار