ابوسعد جوهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعد جوهری اصفهانی، از دانشمندان اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد جوهری، از دانشمندان اصفهان است. مافرّوخی نام او را در ردیف دانشمندان کلام و حدیث متقدّم بر عصر خویش ذکر کرده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۵.    جعبه ابزار