ابوسعید احمد بن محمد بغدادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعید احمد بن محمد بغدادی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعید احمد بن محمّد بن ابی‌سعد بغدادی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. وی از عبداللّه بن یوسف اصفهانی روایت کرده است. ابوسعید الاعرابی و ابوالمظفّر محمّد بن احمد بن جعفر کوسج از او نقل حدیث نموده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۴، ص۳۲۸.    
۲. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۴، ص۲۰۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۰.    جعبه ابزار