ابوسعید احمد بن محمد معینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعید احمد بن محمد معینی اصفهانی، از راویان ثقه اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعید احمد بن محمّد بن سعید بن مهران معیّنی محدّث ثقه، از راویان اصفهان در قرن سوم هجری بوده است. در اصفهان و مکّه و مدینه از مشایخ و محدثّین استماع حدیث کرده، و به کرمان مهاجرت نموده، و در آن جا به سال ۲۹۵ق وفات نموده است. از احمد بن عبده، زید بن حرثین و سهل بن عثمان روایت می‌کرد، و سلیمان بن احمد، عبداللّه بن محمّد بن جعفر و قاضی ابواحمد محمّد بن احمد بن ابراهیم از وی روایت می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۰۸.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۲.    


جعبه ابزار