ابوسعید محمد بن علی حنبلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعید محمد بن علی حنبلی اصفهانی، از محدثین اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعید محمّد بن علیّ بن عمرو بن مهدی نقّاش اصفهانی حنبلی از حفّاظ حدیث، در طلب حدیث به بغداد، کوفه، مرو، جرجان، هرات، دینور، حجاز، همدان و نهاوند سفر کرده، و مدّتی طولانی در نیشابور اقامت گزیده است. وی از هجیمی و شافعی و طبقه آنان حدیث نوشته، و عمر را به املاء و قرائت حدیث و تالیف گذرانده، و در ۸ رمضان ۴۱۴ق وفات یافته است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

این کتاب‌ها از او است:
۱. طبقات الصّوفیه؛
۲. القضاء والشّهود.
[۲] شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکره الحفّاظ، ج۳، ص۲۴۶.
[۴] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۷، ص۳۰۷.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکره الحفّاظ، ج۳، ص۲۴۶.
۳. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۸، ص۶۷.    
۴. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۲۹.
۵. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۴، ص۶۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۷.    


جعبه ابزار