ابوسلمه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسلمه ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوسلمه مخزومی، ابوسَلَمه مخزومی، عبداللّه بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله، پسرعمّه و برادر رضاعی پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
ابوسلمه عبدالله بن عبدالرحمن، اَبوسَلَمه، عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف (ح ۲۲ ـ ۹۴ق/ ۶۴۳ ـ ۷۱۳م)، از تابعین و محدث و فقیه
ابوسلمه خلال، ابوسلمه حفص بن سلیمان، مشهور به ابوسلمه خلال، از موالی بنی مسلیة
ابوسلمه نعیم بن مسعود اشجعی، از بزرگان بنی‌اشجع و صحابی پیامبر اسلام
ابوسلمه بصری، از فقهای شیعه قرن دوم یا سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار