ابوسلیمان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسلیمان ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوسلیمان دارانی، عبدالرحمن بن احمد بن عطیّة عنسی دارانی، از عرفای سده ۲ ـ ۳ق
ابوسلیمان بناکتی، بَناکِتی، فخرالدین ابوسلیمان داودبن ابی الفضل محمّد، شاعر و مورخ ایرانی (متوفی ۷۳۰)
ابوسلیمان جوزجانی، جوزجانی‌، ابوسلیمان‌ موسی بن‌ سلیمان‌، محدّث‌ و فقیه‌ حنفی‌ اوایل‌ قرن‌ سوم‌
ابوسلیمان خطابی، ابوسلیمان حَمْد بن محمد بن ابراهیم بن خَطّاب بُستْی، محدّث ، فقیه و لغت شناس قرن چهارم
ابوسلیمان حذاء جبلی، از محدثان شیعه در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار