ابوسهل کحال اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسهل کحال اصفهانی، از اطبّاء اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسهل کحّال، از اطبّاء اصفهان بوده، و در حکمت نیز دستی داشته، مافرّوخی او را در ردیف دانشمندان متقدّم بر عصر خویش ذکر نموده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۸.    


رده‌های این صفحه : پزشکان اصفهان | پزشکان ایران
جعبه ابزار