ابوشکر احمد بن حسن ابهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوشکر احمد بن حسن ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوشکر احمد بن حسن بن فادار ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. اصلاً از «ابهر» جی اصفهان بوده، و از احمد بن محمّد بن مرزبان ابهری حدیث نقل کرده، و در شعبان ۴۵۵ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۱.    


جعبه ابزار