ابوصالح بن ابوتراب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوصالح بن ابوتراب اصفهانی، فقیه متبحّر و از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ ابوصالح بن ابوتراب اصفهانی، عالم فاضل، فقیه متبحّر از دانشمندان قرن دوازدهم هجری است. پدرش از شاگردان علاّمه ملاّمحمّدباقر مجلسی است، و شاید خود او هم از شاگردان علاّمه مجلسی باشد. وی در سال ۱۱۱۵ق وفات یافته است.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۱۰-۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۲، ص۳۶۲.    
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۱۴۲.    
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۱۰-۱۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۸۱.    


جعبه ابزار