ابوصالح عبدالرحمان بن سعید بغدادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوصالح عبدالرحمان بن سعید بغدادی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حافظ ابوصالح عبدالرّحمان بن سعید اصفهانی بغدادی، از بزرگان محدّثین به شمار می‌رود، و از عبدالرّحمان بن رسته اصفهانی و ابومسعود رازی اخذ حدیث نموده، در جمادی‌الآخر سال ۳۳۴ق در بغداد از دنیا رفته است.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۴۱۰-۴۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۱۳.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۴۱۰-۴۱۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۸۰.    


جعبه ابزار