ابوطالب بن علی‌رضا طبیب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوطالب بن علی‌رضا طبیب اصفهانی، از اطبا و دانشمندان فاضل اصفهانی‌الاصل بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابوطالب بن میرزا علی‌رضا بن میرزا محمّد علیّ بن میرزا کوچک بن حکیم داوود اصفهانی هندی، طبیب حاذق و دانشمند فاضل، پدرانش همه از اطبّاء معروف اصفهان بوده‌اند. در اصفهان ساکن بود؛ ولی به خاطر خوابی که دید در مدرسه جنب حرم مطهّر حضرت رضا (علیه‌السّلام) در مشهد مقدّس ساکن گردید، و به طبابت پرداخت، و در ضمن آن، جزو خدمه آستان قدس رضوی گردید، و بالاخره به تولیّت آستان قدس رضوی مفتخر شد، و حدود ۳۷ سال در این منصب شریف، به خدمت به آن آستان مبارک مشغول بود. وی عارفی سالک، و حکیمی قابل بود. سرانجام در سال ۱۲۱۶ق وفات یافت، و در حرم مطهّر مدفون گردید. اولاد و احفادش نیز راه پدر را ادامه دادند.
[۱] نوری تهرانی، ابوالقاسم بن محمدعلی، مطرح الانظار، ج۱، ص۱۲۵-۱۲۶.
[۲] صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه)، محمدحسن، مطلع الشّمس، ج۲، ص۷۰۴.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۴۳.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۷۹-۸۰.
[۵] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۲، ص۵۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوری تهرانی، ابوالقاسم بن محمدعلی، مطرح الانظار، ج۱، ص۱۲۵-۱۲۶.
۲. صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه)، محمدحسن، مطلع الشّمس، ج۲، ص۷۰۴.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۴۳.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۷۹-۸۰.
۵. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۲، ص۵۷۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۸۶.    


جعبه ابزار