ابوطاهر ابراهیم بن ثابت اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوطاهر ابراهیم بن ثابت اصفهانی، از دانشمندان قرن پنجم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن ثابت، از دانشمندان قرن پنجم هجری است. وی معاصر مافرّوخی است، و مافرّوخی او را جزو دانشمندان فلاسفه، ریاضی، طبّ و نجوم آورده است.
[۱] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۹۲.    جعبه ابزار