ابوطاهر احمد اصفهانی (ابها‌م‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوطاهر احمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوطاهر احمد بن احمد ابهری مقری اصفهانی، از دانشمندان علم قرائت و از محدّثین اصفهان
امام‌زاده ابوطاهر احمد بن عیسی اصفهانی، از سادات عالی‌قدر و امام‌زادگان جلیل‌القدر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار