ابوعامر قبیصة بن عقبه کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعامر قبیصة بن عقبه کوفی (متوفای ۲۱۵) یکی از مفسرین توانای قرن دوم و اوایل قرن سوم می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعامر قبیصة بن عقبه کوفی (متوفای ۲۱۵) مفسری توانا بود. وی از سفیان ثوری، حدیث نقل کرده است و از مشایخ احمد بن حنبل شمرده می‌شود.

اثر تفسیری قبیصه

[ویرایش]

بخاری در ۴۷ مورد از او روایت دارد. تفسیری دارد که طبری از آن بهره برده است.
[۲] سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، مجلد اول، ج۱، ص۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نویهض، عادل، معجم المفسرین، ج۱، ص۴۳۵.    
۲. سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، مجلد اول، ج۱، ص۹۴.


منبع

[ویرایش]
محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۳۰.    


جعبه ابزار