ابوعبدالرحمان سلمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالرحمان سلمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعبدالرحمن عبدالله بن حبیب کوفی سلمی، عبداللّه بن حبیب کوفی، ثقه، کثیرالحدیث، قاری و معلم قرآن و از اصحاب امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) و عبدالله بن مسعود
ابوعبدالرحمن محمد بن موسی ازدی سلمی نیشابوری، صوفی و مفسر سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار