ابوعبدالله بصری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله بصری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌نطاح ابوعبدالله محمد بن صالح نطاحی بصری، اِبْنِ نَطّاح، ابوعبدالله محمد بن صالح بن مهران نطاحی بصری (د ۲۵۲ق/۸۶۶م)، محدث، نسب‌شناس و مورخ
ابوعبدالله حارث بن اسد محاسبی بصری، حارث مُحاسِبی، ابوعبداللّه بصری، زاهد، واعظ، محدّث، عارف، فقیه و متکلم قرن سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار