ابوعبدالله حسین بن احمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله حسین بن احمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌خالویه ذوالنونین ابوعبدالله حسین بن احمد، اِبْن خالویه، ابوعبدالله حسین بن احمد بن خالویه، ملقب به ذوالنونین (د ۳۷۰ق /۹۸۰م)، شاعر، ادیب و نحوی برجسته ایرانی‌تبار
ابوعبدالله حسین بن احمد شیعی، اَبوعَبْدُ اللهِ شیعی، حسین بن احمد بن محمد زکریا (د ۲۹۵ق/ ۹۱۱ م)، داعی اسماعیلی و بنیان‌گذار خلافت فاطمیان در شمال افریقا
ابوعبدالله حسین بن احمد فرضی موصلی شقاق، اَبوعَبْدُاللهِ شَقّاق، حسین بن احمد بن جعفر فَرَضی موصلی (د ۵۱۱ق/۱۱۱۷ م)، ریاضی‌دان، فقیه و محدث
ابوعبدالله حسین بن احمد منقری، از اصحاب امام باقر و امام کاظم (علیهماالسّلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار