ابوعبدالله حسین بن اسحاق اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله حسین بن اسحاق اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه حسین بن اسحاق بن ابراهیم بن صبّاح خلّال اصفهانی از محدّثین بوده و در قرن سوم هجری می‌زیسته است. از اصفهان به کرج [کرج ابودُلَف، در استان مرکزی کنونی] رفت و پس از سال ۳۰۰ق وفات نمود. احادیث فراوان را در حفظ داشت و حافظه‌اش بسیار قوی بود.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۸۰.

وی از اسماعیل بن محمّد بن یوسف، احمد بن عیسی بن تیسی خشّاب و ابوهارون حدیث نقل می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۸۰.
۲. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق، ج۵، ص۴۸۱-۴۸۲.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۲۴۷.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۱۲۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۶۲۵.    جعبه ابزار